Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for køb i Hørning Puls

Fortrydelsesret:

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret på varer og ydelser købt via internettet. På sæsonhold er der 1 gratis prøvetime, hvorefter kontingentet kan refunderes ved henvendelse til kasserer@hoerning-puls.dk Ved tilmelding til arrangementer kan der fortrydes indtil 3 dage før arrangementets start. Herefter er tilmeldingen bindende. Hvis du fortryder dit køb af All Inclusive-abonnement vil der i tilbagebetalingen blive fratrukket kontingent for deltagelse i eventuelle hold (bortset fra 1 gratis prøvetime).

NETS aftale betingelser:

Når du køber dit All Inclusive-abonnement betaler du med betalingskort, for resten af måneden samt næste måned. For måneden efter modtager du med posten en faktura fra NETS som betales og tilmeldes til fremtidig automatisk NETS betaling. Bemærk du skal selv tilmelde betalingen til NETS. Beløbet trækkes herefter automatisk på din konto hver måned, indtil du opsiger aftalen. Betales der ikke til tiden, vil der blive udsendt en rykker. Ved første rykker bliver der pålagt rykkergebyr på 50 kr, samtidig bliver dit medlemskab spærret indtil saldoen er udlignet. Anden rykker medfører at dit abonnement stoppes. Gentegning kan først lade sig gøre når udestående saldo er udlignet.

Opsigelse:

All Inclusive er uopsigelige i 3 måneder, herefter kan det opsiges til udgangen af den efterfølgende måned. Opsigelsen skal ske ved skriftlig henvendelse til reception@hoerning-puls.dk

Opsigelsen skal være modtaget inden den 15. i en måned

Har du brug for en pause?

Har du brug for en pause kan du sætte dit abonnement i bero. Dette gøres også på mail til reception@hoerning-puls.dk.
Du kan sætte dit abonnement i bero for minimum 3 uger og maksimum 6 måneder.

Nøglekort:

Sammen med dit køb af All Inclucive skal du købe et nøglekort. Gyldigt nøglekort skal altid medbringes til træning i motionscenter, og scannes inden du går ind i centeret. Mister du dit nøglekort kan et nyt erhverves mod betaling herfor.

Nyt nøglekort kan købes og afhentes hos receptionisterne.

Klippekort:

Køb af klippekort kan kun lade sig gøre hvis man har et forenings medlemskab. Dette medlemskab koster 100 kr om året og kan købes online.

Udeblivelse fra tilmeldt holdtræning:

Ved manglende eller for sent afbud til holdtræning opkræver Hørning Puls et gebyr på 50 kr. pr. gang. Beløbet skal være indbetalt inden næste tilmelding.

Aflysninger og lukning af hallen

Hørning Puls er en forening og underlagt samme vilkår som øvrige foreninger i Skanderborg kommune. Vi har lokaler stillet gratis til rådighed og kan derfor risikere at lokalerne skal bruges til andet formål. Aflysninger kan derfor forekomme.

SMS ved fremrykning på venteliste

Ved ændret status på venteliste til et hold du har tilmeldt dig kan du vælge at modtage beskeden på mail eller sms. Ønsker du at modtage en sms vil du blive opkrævet et gebyr på 0,50 kr pr sms. Du modtager kun en sms når du går fra venteliste til aktiv på holdet, ikke når du flytter fra en venteliste plads til en anden

Eksklusion/bortvisning:

Hørning Puls forbeholder sig retten til at ophæve et medlemskab og bortvise et medlem, hvis der sker brud på regelsætte som du finder på alle træningssteder. I tilfælde af eksklusion vil der ikke ske refusion af allerede betalt kontingent.

Generelle regler for All Inclusive, Sæsonhold og Arrangementer/Events:

Køb af All Inclusive, sæsonhold eller adgang til arrangementer/events er personligt og kan ikke overdrages til 3. mand.

Indbetalt All-inclusive-kontingent kan ikke tilbagebetales.

Prisændringer på All Incluive varsles med minimum 45 dages varsel.

Billeder:

Hørning Puls vil igennem året tage hold- og stemningsbilleder (ej portrætbilleder), som vil blive anvendt på hjemmeside mv.

Skader:

Hvis uheldet skulle være ude gøres venligst opmærksom på, at Hørning Puls ikke har forsikring der dækker medlemmerne. Det vil derfor være medlemmernes egen ulykkesforsikring, der skal dække eventuelle uheld og skader.

Ved godkendelse af handelsbetingelserne accepterer jeg ovenstående.